Menu Zavrieť

Misia

Naše poslanie je certifikovať overiteľné formálne a neformálne kompetencie odborníkov a jednotlivcov prostredníctvom súboru štandardizovaných požiadaviek, postupov a opatrení na zabezpečenie kvality v súlade s medzinárodnými normami.

vízia

Naša vízia je prispieť k vytvoreniu a rozšíreniu medzinárodného certifikačného systému v sektore práce a dobrovoľníctva prostredníctvom preukázateľnej kvalifikácie odborníkov a jednotlivcov.

Institute of European Certification of Personnel

Icep je zaviazaný podporovať získavanie, rozvoj a uznávanie profesionálnych, digitálnych a osobných schopností jednotlivcov. Icep praktizuje spoločenskú zodpovednosť podnikov a funguje na základe etickej integrity, absencie predsudkov, nestrannosti, dodržiavania ľudských práv a dôstojnosti, spravodlivosti a rovnosti, zásad udržateľnosti a medzinárodnej spolupráce.
uč sa viac

Certifikácia spôsobilosti

Certifikácia spôsobilosti potvrdzuje, že certifikovaný odborník alebo jednotlivec preukázal, že vlastní vedomosti, zručnosti, osobnostné atribúty a kvalifikácie potrebné na certifikáciu. Certifikačné požiadavky sú zahrnuté v na mieru vytvorenej Certifikačnej schéme, ktorá je navrhnutá tak, aby sa dodržiavali medzinárodné normy definujúce špecifický odborný profil alebo oblasť spôsobilosti.

Európske projekty

Icep sa špecializuje na medzinárodné a EÚ fondy s hlavným fokusom na oblasť Vzdelávania a školení a sociálno-ekonomickú inklúziu ohrozených skupín. Členovia oddelenia sú skúsení v riadení všetkých fáz projektov od vytvorenia projektového zámeru a žiadosti, k vedeniu resp. spoločnému vedeniu partnerstva pri implementácií aktivít a monitorovaní výdavkov, vykonávaní hodnotenia výsledkov a diseminácií výstupov projektu.

Naše európske projekty

Certiport sa venuje pomoci ľuďom uspieť prostredníctvom certifikácie. Globálne uznávané certifikáty Certiport sú zamerané na zvýšenie produktivity jednotlivca, predajnosti a hodnoty.

Microsoft Certifikácie

Certifikácie MOS | MICROSOFT OFFICE SPECIALIST ONLINE (WORD, EXCEL, POWER POINT)
LEARN MORE
Image
Image
Image
Image
Image
Image

Pripojte sa k nášmu tímu

Naše tímy staviame na základe posúdenia schopností kandidátov a ich profesionálnych úspechov.

Nenašli ste, čo ste hľadali?