Menu Zavrieť

Icep Approved © Courses

Icep Approved © Courses sú školiace činnosti, ktoré realizujú schválené Kompetenčné centrá Icep osobne alebo v prostredí dištančného vzdelávania.

Školenia a tréningy, ktoré ponúkajú Kompetenčné centrá môžu byť kvalifikované ako Icep Approved©. Kvalifikačný proces zahŕňa hodnotenie štruktúry, dĺžky, programu, modulov a obsahu, prístupu a metodík, profilu trénera alebo pedagóga a všetkých ostatných aspektov výcvikového kurzu podľa vopred stanovených noriem. Ak je to možné, kompetencia získaná v školiacom kurze je tiež spojená s príslušným profesijným profilom kodifikovaným podľa vnútroštátnych a medzinárodných noriem, napr. ISO, ISCO, klasifikácia ESCO. Táto skutočnosti je uvedená v Certifikáte.

Podľa našich predpisov certifikačná skúška pozostáva z 30 otázok s možnosťou výberu z viacerých odpovedí. Uchádzači môžu realizovať skúšku na Icep online platforme competenceinsistute.com, po udelení prístupu. Podľa našich predpisov sú každému kandidátovi umožnené dva pokusy na dokončenie testu, každý v trvaní 45 minút. Aby kandidát zložil skúšku a získal certifikát, musí dosiahnuť výsledok najmenej 70%.  

Naše Kompetenčné centrá
Viac o našich Kompetenčných centrách

Vyžiadajte si viac informácií