Menu Zavrieť
Image

Social PEAS

Image

Icep je partnerom Erasmus+ projektu “Social Permaculture: Empowering an Active Society project” (Social PEAS 2021-1-CY01-KA220-ADU-000035198). Projekt začína v januári 2022 a bude trvať 30 mesiacov kým skončí v júni 2024.

Spolu s koordinátorom projektu FILOI TIS GIS (Cyprus) a partnermi FRIENDS OF THE EARTH MALTA, FUNDACION INTRAS (Španielsko), Stichting Hekate Conscious Aging (Holandsko), Promimpresa (Taliansko), Icep má cieľ rozvoja komunit, riešenia problémov mentálneho zdravia a taktiež problémov životného prostredia.

Cieľom tohto projektu je vyvinúť vysokokvalitné výsledky projektu v oblasti sociálnej permakultúry a permakultúrneho ekoterapeutického záhradkárstva ako nástroja pre ľudí pracujúcich so zraniteľnými dospelými, aby oni boli schopní podporiť takýchto dospelých, aby sa posilnili, získali zručnosti, budovali sociálne siete a rozvíjali sa v rámci svojej komunity s rovnakým prístupom k prírode.

Ciele projektu sú:

– Podporovať pedagógov pre dospelých pri rozširovaní ich vedomostí a získavaní odborných znalostí v oblasti regeneratívnej sociálnej permakultúry, prírodnej permakultúry a ako využívať permakultúrne záhrady pre rôznych marginalizovaných dospelých, pre blahobyt a budovanie odolných komunít. To sa uskutoční prostredníctvom učebných osnov, vytvorených špeciálne pre pracujúcich s menšinovými skupinami pedagógov.

– Poskytnúť pedagógom pre dospelých potrebné nástroje prostredníctvom manuálu a programového sprievodcu na vytváranie permakultúrnych záhrad, a taktiež pracovných programov s marginalizovanými dospelými.

– Vytvárať príležitosti pre pedagógov pre dospelých pokračovať vo svojom profesionálnom rozvoji a získať certifikáciu pre svoju učbu ohľadom prírody a sociálnej permakultúry.

– Zvýšiť povedomie medzi pedagógmi pre dospelých o vzájomnom prepojení environmentálnych a sociálnych otázok a o tom, ako môže byť ich práca v oboch ohľadoch prostriedkom transformácie.

– Rozvíjať kľúčové kompetencie medzi zraniteľnými dospelými v oblasti starostlivosti o seba, samostatnosti, aktívnej sociálnej účasti, komunitnej práce, sociálnych zručností, spoločného dizajnu, potravinovej autonómie a zeleného podnikania, aby mali schopnosť zapojiť sa do modernej spoločnosti.

– Zlepšiť pohodu a sociálne začlenenie dospelých prostredníctvom kontaktu s prírodou, využívaním neformálneho vzdelávania na zapojenie, prostredníctvom pilotných projektov, ktoré budú priestorom pre ohrozených dospelých a ostatných členov komunity, na ktorých môžu spoločne pracovať. Podporí sa tým aj boj proti stigme, s ktorou sa v súčasnosti stretávajú dospelí na okraji spoločnosti.

– Vyvinúť online nástroje s vlastným tempom ako otvorené vzdelávacie zdroje, kde budú všetky didaktické materiály bezplatne dostupné širokému okruhu pedagógov pre dospelých.

Hlavnými oslovenými cieľovými skupinami sú:

– Tréneri/facilitátori/sociálni pracovníci pre dospelých

– Ĺudia s problémami duševného zdravia

– Bezdomovci

– Bývalí závislí (užívatelia drog a alkoholu)

– Ľudia so zdravotným postihnutím a starší ľudia

Cieľom projektu je vytvoriť nasledujúce intelektuálne výstupy:

Vývoj školiaceho kurzu pre pedagógov pre dospelých o regeneratívnej sociálnej permakultúre, prírodnej permakultúre a o tom, ako využívať permakultúrne záhrady pre rôznych marginalizovaných dospelých pre blahobyt.

– Vzniknú minimálne štyri vitrínové priestory permakultúrnej záhrady.

Online vzdelávacia platforma s online nástrojmi s vlastným tempom, otvoreným vzdelávacím zdrojom, kde budú všetky didaktické materiály bezplatne dostupné širokému okruhu pedagógov pre dospelých.

Dostupnosť odbornej certifikácie pre pedagógov pre dospelých a zraniteľných dospelých, aby mohli získať overené kvalifikácie pre rozvinuté kompetencie v rámci neformálneho vzdelávania v permakultúre.

Navštívte projekt webovej stránky

Kontakty:

https://www.facebook.com/permaculturehealth

https://www.facebook.com/foecyprus/

https://www.instagram.com/foecyprus/

socialpeas@hekatefoundation.org

Image
Image
Image
Image
Image
Image