Menu Zavrieť

Icep s.r.o. je Inštitút európskej certifikácie personálu.

Činnosti

Certifikácia spôsobilosti

IT certifikácie: Certiport © Service Provider

Európske projekty

Misia

Naše poslanie je certifikovať overiteľné formálne a neformálne kompetencie odborníkov a jednotlivcov prostredníctvom súboru štandardizovaných požiadaviek, postupov a opatrení na zabezpečenie kvality v súlade s medzinárodnými normami.

Naša vízia je prispieť k vytvoreniu a rozšíreniu medzinárodného certifikačného systému v sektore práce a dobrovoľníctva prostredníctvom preukázateľnej kvalifikácie odborníkov a jednotlivcov.

Icep je zaviazaný podporovať získavanie, rozvoj a uznávanie profesionálnych, digitálnych a osobných schopností jednotlivcov. Icep praktizuje spoločenskú zodpovednosť podnikov a funguje na základe etickej integrity, absencie predsudkov, nestrannosti, dodržiavania ľudských práv a dôstojnosti, spravodlivosti a rovnosti, zásad udržateľnosti a medzinárodnej spolupráce.

Viac o nás

Spoločnosť Icep s.r.o., založená v roku 2009 v Bratislave a so sídlom na Vysokej 26 v Bratislave, je aktívna na medzinárodnej úrovni: je tiež prítomná v Taliansku, má pobočku vo Via della Costituzione, 31 - 46124 Reggio Emilia - Taliansko; okrem toho si spoločnosť Icep vytvorila medzinárodné spojenia a partnerstvá v celej Európe. Od roku 2010 je spoločnosť Icep jediným legálne registrovaným vlastníkom svojej ochrannej známky na svete.