Menu Zavrieť

Organizačná schéma

Hlavné funkcie ICEP, jeho zodpovednosti, úrovne právomocí a vzájomné vzťahy v rámci systému riadenia ICEP, sú uvedené v organizačnej schéme.
Image