Menu Zavrieť

Naše služby

Poradenstvo pre odchádzajúce mobility zo Slovenskaa

Ak chcete využiť príležitosť, ktorú ponúka program Erasmus+, ale neviete ako, Icep vám pomôže určiť ciele, ktoré možno dosiahnuť prostredníctvom opatrení mobility na základe plánu rozvoja vašej školy. V rámci KA1 sa Icep postará o organizáciu celej mobility:
  • Plánovanie, písanie projektu a prezentácia návrhu na špecializovaných portáloch
  • Prevádzkové riadenie projektov
  • Podpora pri výbere destinácie a identifikácii hostiteľských spoločností a/alebo škôl a odborných školiacich stredísk pre odbornú prípravu alebo aktivity spojené so stínovaním na pracovisku.
  • Cestovanie a ubytovanie 
  • Stáž a/alebo program odbornej prípravy
  • Jazyková podpora
  • Monitorovanie a výučba (na diaľku aj v mieste mobility)
  • Hodnotenie a certifikácia zručností
  • Nahlasovanie 

Služba, ktorú ponúka Icep, je zahrnutá v sume financovaného projektu: škola v žiadnom prípade neplatí žiadne dodatočné náklady.

V súčasnosti je pre inštitúcie a centrá odborného vzdelávania čoraz naliehavejšie hľadať kreatívne a inovatívne riešenia, ktoré by zodpovedali vzdelávacím a školiacim potrebám študentov a zamestnancov. Podpora programu Icep je určená školám, ktoré poznajú program Erasmus+, ale chcú sa spoľahnúť na externú pomoc pri riadení projektov: Icep sa postará o vypracovanie projektu v európskom kontexte, čím umožní škole starať sa o vzdelávanie svojich žiakov a o svoje miestne projekty a zároveň využívať možnosti rozvoja, ktoré ponúka program Erasmus+.

Prečo si vybrať Icep

Icep pôsobí v oblasti európskeho dizajnu už viac ako 5 rokov: koordinuje a aktívne sa podieľa na viacerých projektoch Erasmus+.

Pevná sieť európskych partnerov a interný európsky projektový tím sú zárukou profesionality, všestrannosti a kompetentnosti.

Aby bol projekt úspešný, vyžaduje si čas a prípravu.Je potrebné plánovať už teraz, aby ste mohli realizovať možnosť vzdelávania v nasledujúcom školskom roku.

Ak sa chcete dozvedieť viac, kontaktujte nás na adrese euproject@iceponline.com e-mailovú adresu alebo na +421 911515748