Menu Zavrieť

Akreditované certifikačné schémy

V prípade Akreditovaných certifikačných schém, Certifikácia personálu je vo svojej platnosti ekvivalentom k výsledkom získaným počas formálneho vzdelávania alebo odbornej prípravy. Certifikačný proces založený na akreditovaných schémach podlieha pravidelnému dohľadu a kontrole nezávislých a oficiálnych autorít. Spoločnosť Icep získala akreditáciu Slovenskej národnej akreditačnej služby – SNAS, podľa medzinárodnej normy ISO / IEC 17024: 12 - Akreditačný kód: O-020 Norma definuje špecifické požiadavky na nezávislosť, spôsobilosť a nestrannosť s cieľom poskytnúť skutočné zabezpečenie kvality dostupných certifikačných služieb. Podľa normy môže mať certifikácia jednotlivých kompetencií pridanú hodnotu iba vtedy, ak ju vykonáva „nezávislá tretia strana“.    
Naše akreditované certifikačné schémy    
Audítorská schéma QMS   Auditor QMS https://www.iceponline.com/it/auditor-qms-en/  
Register certifikovaných pracovníkov  
Cenník  
Dokumentácia
 Usmernenie o certifikácii personálu
 Politika spoločnosti
 Etický kódex
 Vyhlásenie o nestrannosti *Only ITA at the moment, must integrate*

Požiadajte o certifikáciu