Menu Zavrieť
Image

ENTREPUBL

Image

ICEP je partnerom Erasmus+ projektu “ENTREpreneurial skills in the PUBLic sector: a digital approach” (2022-1-BE02-KA220-VET-000089555). Projekt začína v Septembri 2022 a bude trvať 32 mesiacov kým skončí v Apríli 2025.

ICEP spolu s koordinátorom projektu BANTANI EDUCATION (Belgicko) a partmermi Academy of Entrepreneurship (Grecko), C.O. Gruppo SRL SB (Taliansko), T-HAP LTD (Cyprus), SERVICE PUBLIC DE WALLONIE (Belgicko), GOVHACK (Grecko), Galati Municipality (Rumunsko) ICEP majú za cieľ poskytnúť školiace riešenia na vštepovanie digitálnej gramotnosti a podnikateľského zmýšľania zamestnancom verejnej správy na miestnej/regionálnej úrovni.

Na prípravu školiteľov odborného vzdelávania a prípravy a inováciu vzdelávacieho produktu cieľom projektu ENTREPUBL je:

  1. podporovať kapacitu inštitúcií odborného vzdelávania a prípravy s možnosťami zvyšovania kvalifikácie ich zamestnancov na úrovni EÚ vytvorením inovatívneho balíka digitálneho vzdelávania.
  2. podporovať prijímanie účinných a nových digitálnych postupov vo verejnej správe poskytovaním odporúčaní.
  3. usmerniť trenerov odborného vzdelávania a prípravy, ako aplikovať základné aspekty podnikateľského myslenia naprieč disciplínami pomocou digitálneho prístupu a ako prostriedku osobného a profesionálneho posilnenia.
  4. posilniť a diverzifikovať používanie flexibilných online vzdelávacích riešení zo strany školiteľov a inštitúcií odborného vzdelávania a prípravy vrátane akreditácie kompetencií školiteľov.
  5. poskytovať inovatívny vzdelávací produkt poskytovateľom odborného vzdelávania a prípravy a školiteľom spolupracujúcim s verejnými inštitúciami.
  6. posilniť schopnosť verejných zamestnancov prinášať pozitívne zmeny a poskytovať moderné služby vytvorením na mieru šitého programu odborného vzdelávania, čo povedie k zlepšeniu poskytovania verejných služieb.

Priame cieľové skupiny projektu ENTREPUBL sú:

  • Školitelia odborného vzdelávania a prípravy zamestnancov verejného sektora
  • Poskytovatelia odborného vzdelávania a prípravy spolupracujúci s verejnými inštitúciami

Skupiny konečných príjemcov projektu ENTREPUBL sú:

  • Zamestnanci verejného sektora na miestnej/regionálnej úrovni 
  • Tvorcovia politiky na politickej a administratívnej úrovni

Kontakty:

Navštívte stránku LinkedinVisit 

Navštívte stránku na Facebooku

Navštívte stránku projektu

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image