Menu Zavrieť
Image

Creola

Image

ICEP je partnerom Erasmus+ projektu “Cre.o.la 2.0 - Creativity Organisation Labour 2.0 (2021-2-IT03-KA210-YOU-000049964). Projekt začína v marci 2022 a bude trvať 24 mesiacov kým skončí v marci 2024.

ICEP spolu s koordinátorom projektu Amuni Step by Step (Taliansko) a partmermi Redial Partnership CLG (Írsko), Future Focus (Malta), majú za cieľ zabezpečiť inklúziu a diverzity vo všetkých oblastiach vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu.

Cieľom projektu je uľahčiť prístup na trh práce mladým migrantom s nízkou kvalifikáciou v krajinách ich príchodu tým, že sa im zvýšia digitálne, jazykové a sociálne kompetencie a uľahčí sa prepojenie medzi nimi a miestnymi zamestnávateľmi.

Project objectives are:

– Zvýšiť digitálne znalosti migrantov prostredníctvom využívania IT kanálov na hľadanie zamestnania a uľahčiť prístup k digitálnym platformám verejnej správy a inštitúcií prostredníctvom vytvárania a používania digitálnej identity

– Zvýšiť jazykové znalosti mladých migrantov s osobitným odkazom na jazyk špecifický pre daný sektor

– Podporovať inklúziu zvyšovaním príležitostí na stretnutie medzi miestnymi zamestnávateľmi a migrantmi zmenšovaním vzdialeností (často aj geografických), organizovaním workshopov na špecifické témy, ktoré sú zamerané na vytváranie koprodukovaných materiálov

Hlavnými oslovenými cieľovými skupinami sú:

– mladí migranti (žiadatelia o azyl, utečenci, sezónni pracovníci a ich rodiny)

– zamestnávatelia, majitelia malých a stredných podnikov z rôznych oblastí

– do aktivít budú zapojení členovia miestnych komunít. Mladí miestni obyvatelia, miestne organizácie a vo všeobecnosti občianska spoločnosť

Pozrite si príručku s digitálnymi nástrojmi na prístup na trh práce

Kontakty:

Facebook stránka

Image
Image
Image
Image