Menu Zavrieť

Naše služby

Hosťovanie alebo podpora prichádzajúcich mobilít na Slovensko

Icep je aktívny pri navrhovaní a koordinácii projektov Erasmus+. Náš prístup je založený na vytváraní sietí a spolupráci na miestnej a medzinárodnej úrovni s cieľom vymieňať si osvedčené postupy a vytvárať nové inovatívne nástroje a metodiky na rozvoj užitočných stratégií v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy.

Prostredníctvom mobilít KA1 poskytuje Icep účastníkom najlepšie možnosti vycestovať do zahraničia, absolvovať školenia, vymeniť si skúsenosti so zahraničnými kolegami a kolegami a navštíviť nádherné miesta na Slovensku. V skutočnosti Icep počas obdobia trvania školenia na Slovensku organizuje aj kultúrne a rekreačné aktivity na umocnenie zážitkov z mobilít.

Školenia pre zamestnancov škôl

Icep ponúka školenia zamerané na zamestnancov škôl a školiteľov s cieľom poskytnúť príslušné zručnosti na zvýšenie úspešnosti a kvality projektových návrhov. Kurzy kladú osobitný dôraz na navrhovanie zážitkových vzdelávacích aktivít a prostredia, ktoré podporujú učenie a zapojenie študentov. 

V rámci kurzov, ktoré môžu byť financované v rámci KA1 Zamestnanci v školstve a KA1 Zamestnanci vo vzdelávaní dospelých, navrhujeme tieto 5-7 alebo 14-dňové kurzy:

Ekológia vzťahov v školskom kontexte
Riešenie konfliktov medzi učiteľmi
Trénerské zručnosti pre učiteľov, školských pracovníkov a pracovníkov v oblasti vzdelávania dospelých
Základy digitálneho marketingu
Návrh projektu EÚ a riadenie projektového cyklu
Intenzívny kurz angličtiny pre učiteľov a zamestnancov škôl

Nezabudnite, že naše programy a kurzy je možné prispôsobiť potrebám skupín z hľadiska dĺžky, termínov a tém, ktoré sa majú prebrať. Icep vám tiež poskytne akúkoľvek formu potrebnej podpory pri organizácii cesty a ubytovania v rámci rozpočtu stanoveného programom Erasmus Plus.

Stínová prax pre učiteľov

Stínovanie na pracovisku je efektívna forma profesijného rozvoja s mnohými potenciálnymi výhodami pre učiteľov. Poskytuje učiteľom príležitosť vidieť iné vyučovacie postupy z iného uhla pohľadu a obohacuje proces ďalšieho profesijného rozvoja a rozširovania ich siete na európskej úrovni. Icep dokáže nájsť najlepšie príležitosti na job shadowing na Slovensku.

Icep dokáže organizovať aktivity zamerané na sledovanie práce učiteľov v mnohých odvetviach, návštevy iných organizácií a podnikov s cieľom zabezpečiť úplnú výmenu poznatkov, foriem výučby a iných vyučovacích metód, účasť na seminároch, kultúrnych aktivitách a turistických návštevách. Icep ponúka najmä:

  • relevantné a kvalitné stáže prostredníctvom rozsiahlej siete pracovísk relevantné a kvalitné stáže prostredníctvom rozsiahlej siete pracovísk
  • cestovné opatrenia (lety a vnútorná doprava)
  • Skvelý spoločenský a kultúrny program pre účastníkov
  • Ubytovanie a stravovanie

Školské skupiny - Študentská odborná prax v zahraničí

Erasmus+ podporuje mladých ľudí (študentov vysokých škôl a študentov odborného vzdelávania a prípravy) v získavaní medzinárodných pracovných skúseností, zvyšovaní ich kultúrneho povedomia a zlepšovaní ich zamestnateľnosti.

Icep má skvelé medzinárodné kontakty s podnikmi, sociálnymi podnikmi, verejnými inštitúciami, výskumnými ústavmi, nadáciami, školami a vzdelávacími centrami, neziskovými organizáciami, mimovládnymi organizáciami a organizáciami občianskej spoločnosti, poskytovateľmi odborného poradenstva a kariérneho poradenstva a pomáha organizovať týždne pracovných skúseností pre študentov, aby získali neoceniteľné skúsenosti vo svojom vybranom povolaní. O financovanie musí požiadať škola, organizácia alebo inštitúcia a výber stáže musí súvisieť s konkrétnym vzdelávacím programom študentov v škole a ich potrebami osobného rozvoja. Žiadosti nemôžu podávať jednotlivci.

Icep ponúka:

  • relevantné a kvalitné stáže prostredníctvom rozsiahlej siete pracovísk
  • cestovné opatrenia (lety a vnútorná doprava)
  • V prípade potreby skvelý spoločenský a kultúrny program pre vašich študentov
  • Odborná pomoc pri vypracovaní zmlúv a pracovnej dokumentácie v rámci programu Erasmus+ (asistencia pri príprave prihlášky pre študentov)
  • Ubytovanie & strava (hostiteľská rodina, apartmány, hostely alebo hotel)
  • Jazykové kurzy v kombinácii s umiestnením, ak sa vyžaduje

Žiadosti a informácie nám pošlite e-mailom na adresu euproject@iceponline.com alebo nám zavolajte na +421 911515748 .