Menu Zavrieť
Image

MISCE

Image

ICEP je partnerom projektu Erasmus+ "MISCE - Mechatronika pre zlepšenie a štandardizáciu kompetencií v inžinierstve (2022-1-ES01-KA220-HED-000089155). Projekt trvá 36 mesiacov, začína sa 1. septembra 2022 a končí sa 31. augusta 2025.

Spolu s koordinátorom projektu University of Castilla-La Mancha (Španielsko) a partnermi Universita degli Studi di Cagliari (Taliansko), Universita degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale (Taliansko), Žilinská univerzita (Slovensko), Universidade do Minho (Portugalsko), Politechnika Rzeszowska (Poľsko), Universitat Politecnica de Valencia (Španielsko) sa ICEP podieľa na dosiahnutí sieľov projektu. 

Ciele projektu sú:

  1. Posilnenie partnerstiev a výmena osvedčených postupov v oblasti mechatroniky
  2. Zvyšovanie digitálnych zručností európskych odborníkov s cieľom vybudovať kompetencie potrebné na udržanie tempa rýchlo sa rozvíjajúceho vývoju digitálnych technológií
  3. Odstraňovanie rodových rozdielov v oblasti STEM (vedy, technológie, inžinierstva a matematiky)
  4. Posilnenie udržateľného hospodárskeho rastu a konkurencieschopnosti prostredníctvom posilnenia inovačnej kapacity
  5. Integrácia znalostného trojuholníka

Výstupy projektov sú:

  1. Lepšia úroveň získavania technických kompetencií na inžinierskych stupňoch 
  2. Integrácia odborníkov z konkrétneho odvetvia do merania kompetencií 
  3. Vytvorenie siete pre proces neustáleho zlepšovania pri získavaní kompetencií 
  4. Štandardizácia dobrej praxe v inžinierskych stupňoch 

Webový projekt

Image