Menu Zavrieť

Naše oddelenie Euproject


Icep sa špecializuje na medzinárodné a EÚ fondy s hlavným fokusom na oblasť Vzdelávania a školení a sociálno-ekonomickú inklúziu ohrozených skupín. Členovia oddelenia sú skúsení v riadení všetkých fáz projektov od vytvorenia projektového zámeru a žiadosti, k vedeniu resp. spoločnému vedeniu partnerstva pri implementácií aktivít a monitorovaní výdavkov, vykonávaní hodnotenia výsledkov a diseminácií výstupov projektu.  
  • Cieľové skupiny
Naše hlavné cieľové skupiny zahŕňajú sú: mládež, dospelí, ženy, migranti, učitelia a študenti odborného vzdelávania a prípravy, podnikatelia, školy. Icep prispieva k zvyšovaniu povedomia a k zviditeľňovaniu a zvyšovaniu hodnoty zručností ohrozených skupín prostredníctvom výmeny národných prístupov a skúseností. Rola poskytovateľa certifikácií môže byť našim hlavným príspevkom do projektového konzorcia, čím vieme podporiť realizáciu projektu a dosahovanie pozitívnych dopadov na priamych príjemcov ako aj na cieľové skupiny projektu.
  • Naše aktivity
- Validácia kompetencií získaných v neformálnom vzdelávaní: Icep prispieva k vytváraniu systémov, ktoré umožňujú organizáciám a jednotlivcom identifikovať, dokumentovať, hodnotiť a certifikovať všetky formy učenia s cieľom potvrdiť ich kompetencie pre postup v kariére a pre ďalšie vzdelávanie
- Vytvorenie a rozširovanie Protokolu o certifikácii spôsobilostí ako aj metodík validácie
-Vykonávanie prípadových a tematických štúdií a výskumu v oblasti validačných systémov
-Riadenie implementácie projektu, prispievanie k tvorbe výstupov, organizovanie vzdelávacích aktivít a podujatí, šírenie výsledkov.
  • Vzdelávacie mobility
Náš tím je aktívny pri plánovaní a implementácii medzinárodných vzdelávacích mobilít ako súčasť európskej aliancie partnerov pôsobiacich v rámci projektov Erasmus + Key Action 1.