Menu Zavrieť

Neformálne kompetencie

Po vyvinutí funkčného prístupu k na mieru vytvoreným certifikačným schémam a implementácii zodpovedajúcich certifikačných procesov je spoločnosť Icep schopná certifikovať neformálne kompetencie pre profesionálne profily a oblasti spôsobilosti týkajúce sa sektorov, ktoré nie sú regulované vyššími normami, ako sú povinné právne predpisy, technické požiadavky alebo formálne povinnosti. Neformálne kompetencie sú zamerané na kompetencie získané neformálnym vzdelávaním. Neformálne vzdelávanie je voľba študujúceho, ktorá sa vykonáva mimo formálnych vzdelávacích alebo školiacich systémov, napríklad prostredníctvom:
 • rôzne životné okolnosti alebo pokračujúca prax regulovaného alebo neregulovaného profesionálneho profilu
 • vzdelávacie príležitosti v organizáciách, ktoré poskytujú vzdelávacie a školiace služby, vrátane poskytovateľov odbornej prípravy, podnikov, dobrovoľníctva, štátna služba a súkromný sociálny sektor

 • Na tomto základe poskytuje spoločnosť Icep certifikáciu pre:

 • Neakreditované systémy certifikácie personálu a certifikácie odbornej spôsobilosti
 • Kompetencie získané v Icep Approved © Courses
 • Prierezové kompetencie
 • Kompetencie získané v rámci európskych projektov
 • On-demand Tailored Certification Schemes
  For Businesses, Icep provides tailored services for the design, development, production and implementation of targeted Personnel Certification Schemes and certifications. The certification of personnel and employees as proficient in one or more specific competence areas related to their professional profiles is a valuable asset for the Business or Organisation in order to increase its competitiveness, attractiveness and professionalism.

Požiadajte o certifikáciu

  Certifikačné schémy na požiadanie

  Pre podniky poskytuje spoločnosť Icep služby návrhu, vývoja a implementácie cielených schém certifikácie personálu a certifikácií. Certifikácia personálu a zamestnancov ako zdatných v jednej alebo viacerých špecifických oblastiach spôsobilosti v ich profesionálnych profiloch je pre podnik alebo organizáciu cenným prínosom s cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť, atraktívnosť a profesionalitu.

  Vyžiadajte si prispôsobenú certifikačnú schému