Menu Zavrieť
Image
WPPB Image Addons

Competencies Before Diplomas

Image
WPPB Image Addons

Icep je partnerom Erasmus+ projektu “COMPB4D: Competences before diplomas” (COMPB4D 2021-1-FR01-KA220-ADU-000030141). Projekt začína v novembri 2021 a bude trvať 25 mesiacov  s ukončením v decembri 2023.

Projekt má finančnú podporu v rámci programu Erasmus+ KA2 a bude zrealizovaný partnermi: Redial Partnership (Írsko), Agrupamento de Escolas nº 2 de Beja (Portugalsko), A & A Emphasys Interactive Solutions (Cyprus), Promimpresa (Taliansko), CPIP (Rumunsko), ICEP (Slovensko). Koordinátor projektu: ANI (Francúzsko).

COMPB4D si kladie za cieľ identifikovať a rozvíjať možné spôsoby uznávania a validácie kompetencií získaných prostredníctvom neformálneho a celoživotného vzdelávania.

Konkrétne ciele sú:

  • Podporovať sociálno-ekonomický pokrok a začlenenie znevýhodnených jednotlivcov prostredníctvom uznávania a overovania ich neformálnych zručností a kompetencií.
  • Študovať európske a národné scenáre overovania kompetencií a vzdelávania dospelých.
  • Zvýšiť prístup k uznávaniu kompetencií získaných v neformálnom a neformálnom prostredí.
  • Poskytnúť bezplatný prístup k digitálnemu vzdelávaciemu obsahu prostredníctvom vytvorenia interaktívnej digitálnej platformy.
  • Prispieť k zlepšeniu a aktualizácii politík na podporu strategických činností a spoločného úsilia vykonávaného v spolupráci verejných orgánov, vzdelávacích organizácií, sociálnych aktérov a certifikačných inštitúcií.

 

Hlavnými oslovenými cieľovými skupinami sú:

–  Dospelí (vo veku 18 až 30 rokov) zo znevýhodneného prostredia alebo zo zraniteľných situácií

–  Profesionáli zapojení do vzdelávania a odbornej prípravy, podpora zraniteľných dospelých, rozvoj kompetencií a pracovné poradenstvo

– Certifikačné inštitúcie, miestne orgány a tvorcovia politík

Cieľom projektu je vytvoriť nasledujúce intelektuálne výstupy:

  • PR1: "Overenie neformálneho a informálneho vzdelávania - Analýza európskych a národných scenárov"
  • PR2: „Učebný plán odbornej prípravy o 8 európskych kľúčových kompetenciách“
  • PR3: „Nové overovacie portfólio v praxi“
  • PR4: „Usmernenia pre odporúčania“
  • PR5 „Interaktívna platforma”

 

Pre ďalšie informácie píšte nám na euproject@iceponline.com

Kontakty:

https://compb4d.eu/

https://www.facebook.com/compb4d

https://www.instagram.com/compb4d/

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image