“The Sound of Business – Podpora podnikateľských zručností dospelých za účelom preklenutia priepasti vo vedomostiach z podnikania”

Číslo projektu: 2018-1-SK01-KA204-046325

Žiadateľ a koordinátor: ICEP s.r.o. 

Konzorcium projektu “The Sound of Business” (skratka SoB) je zložené zo šiestich európskych organizácií zo Slovenska, Talianska, Grécka, Bulharska, Maďarska a Poľska a e vedené spoločnosťou ICEP. Projekt je financovaný z programu Erasmus+ kľúčová akcia 2, strategické partnerstvá (vzdelávanie dospelých). Tento projekt trvá od októbra 2018 do decembra 2020.

Vďaka rôznorodým partnerom, ktorými sú univerzita, obchodná komora, školiaca organizácia, konzultačná spoločnosť, organizácia pre certifikovanie kompetentností a združenie, propagujúce neformálne vzdelávanie a ktorí majú rôzne odbornosti toto

konzorcium vypracuje 4 vysoko kvalitné výstupy:

  • Vzdelávacie nástroje na zlepšenie základných a prierezových zručností dospelých 
  • Vzdelávacia platforma 
  • Vzdelávací dokumentárny film 
  • Protokol pre certifikáciu kompetentností