Menu Zavrieť

YOUth COOP

Image

“YOUth COOPs: promoting social and cooperative entrepreneurship for young people”

Číslo projektu: 2018-2-ES02-KA205-011519

ICEP je partnerom v európskom projekte YOUth COOPs (propagovanie sociálneho a kooperatívneho podnikania mladých ľudí), spolufinancovaného z programu Erasmus + Európskej únie.

ICEP, spoločne s hlavným koordinátorom projektu Tribeka Training Lab (Španielsko) a partnermi PRISM (Taliansko), Magenta Consultoria Projects (Španielsko), European Center for Quality (Bulharsko) a Promimpresa (Taliansko) sa snažia implementovať inovatívne praktiky pri vytváraní priaznivého prostredia pre mladých ľudí, ktorí sa chcú podieľať na vytvorení miestnych sociálnych kooperatívnych podnikov a bližšie oboznámiť mladých ľudí so svetom kooperatívov. YOUth COOPs chce poskytnúť mladým ľuďom nástroje a zručnosti, s ktorými budú schopní stimulovať podnikateľské iniciatívy vo svete sociálnych kooperatívov. Inovatívny prístup a jednoduché nástroje, ktoré budú vytvorené, urobia tento projekt jedinečným a opakovateľným v ktorejkoľvek časti Európy.

YOUth COOPs trvá od novembra 2018 do decembra 2020.

ICEP je zodpovedný za druhý intelektuálny výstup projektu: spustenie Open Learning Platform “YOUth COOPs Portal” https://youthcoopsportal.eu/ .

Tento portál je určený pre školiteľov a mladých študentov a môžete na ňom nájsť zdroje, týkajúce sa sociálneho podnikania, prierezových zručností a neformálneho vzdelávania.

Pre ďalšie informácie o projekte navštívte http://www.youthcoops.eu/ , alebo nám napíšte na: euproject@iceponline.com.[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width="1/3"][vc_single_image image="1884" img_size="medium" alignment="center"][vc_single_image image="1892" img_size="230x100" alignment="center"][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_media_grid grid_id="vc_gid:1605107591921-b3841787-3b16-3" include="1624,1625,1626"][/vc_column][/vc_row]{:}{:it}[vc_row][vc_column width="2/3"][vc_column_text]ICEP is partner in the European project YOUth COOPs, co-funded by the Erasmus + program of the European Union.

ICEP together with the project leader Tribeka Training Lab (Spain) and the partners PRISM (Italy), Magenta Consultoria Projects (Spain), European Center for Quality (Bulgaria) and Promimpresa (Italy), aims to implement innovative practices for the creation of a favorable environment for young people who wish to engage in local social cooperative enterprises, in order to bring young people closer to the world of cooperatives. YOUth COOPs wants to provide young people with the tools and skills to stimulate entrepreneurial initiative in the world of social cooperatives; the innovative approach and the simple tools that will be produced, will make the project unique and replicable in every part of Europe.

YOUth COOPs is running between November 2018 and December 2020.

ICEP is leading the second intellectual output of the project: the development of the Open Learning Platform “YOUth COOPs Portal” https://youthcoopsportal.eu/ .

The portal is designed for trainers and young learners and there you can find resources about social entrepreneurship, transversal skills and non-formal education.

For further informations about the project, http://www.youthcoops.eu/ or drop us a line: euproject@iceponline.com

Image
Image
Image