Menu Zavrieť
Image

SiT

Image

Icep je partnerom projektu Erasmus+ “SiT - Sustainability In TCLF (Textiles, clothing, leather and footwear) – Udržateľnosť v sektore TCLF (textil, odevy, koža a obuv)” v rámci Partnerstva pre inovácie a aliancie (ERASMUS-EDU-2023-PI-ALL-INNO-EDU-101140058). Projekt bude trvať 36 mesiacov, začal vo februári 2024 a bude končiť v júli 2027.

Do projektu SiT je zapojených 15 partnerov z 8 krajín EÚ, konzorcium tvoria organizácie z oblasti odborného vzdelávania a prípravy, vysokých škôl a zástupcovia podnikov s cieľom vytvoriť most medzi vzdelávaním a trhom práce. 

Koordinátor projektu ITALIENISCHE HANDELSKAMMER FUR DEUTSCHLAND (Nemecko) bude spolupracovať s nasledujúcimi partnermi:  VDMD NETZWERK FUR MODE TEXTIL INTERIEU (Nemecko), CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA BARCELONA (Španielsko), ASOCIACION DE CENTROS DE FORMACION PROFESIONAL FPEMPRESA (Španielsko), PLOVDIV CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY (Bulharsko), APOSTOLINA TSALTAMPASI KAI SIA EE (Grécko), AKMI ANONIMI EKPAIDEFTIKI ETAIRIA (Grécko), PIRIN-TEX EOOD (Bulharsko), LOOV EESTI (Estónsko), EESTI KUNSTIAKADEEMIA (Estónsko), Veleuciliste u Sibeniku (Chorvátsko), ISTITUTO REGIONALE PER LEDUCAZIONE E GLI STUDI COOPERATIVI IRECOOP VENETO (Taliansko), Nevrokopska Profesionalna Gimnazia "Dimitar Talev" (Bulharsko), CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PADOVA (Taliansko) a Icep (Slovensko).

Cieľom projektu SiT je podporiť inovácie vo vzdelávaní, odbornej príprave a v sektore TCLF (textil, odevy, koža a obuv). Zameriava sa na potenciál ekologického prechodu a vývoj nových modulov odbornej prípravy na riešenie nedostatočných zručností.

SiT podporuje transformačnú, inovačnú a kolaboratívnu silu otvoreného zdroja zameranú na umožnenie inovácie kruhového obchodného modelu, pričom zohľadňuje súvisiace technologické a sociálne inovácie.

Ciele projektu sú:

  • Identifikovať štruktúru odbornej prípravy vychádzajúcu z existujúcich a vznikajúcich zručností potrebných pre ekologický prechod sektora TCLF na základe zásad udržateľného a obehového hospodárstva.
  • Vypracovať inovatívne a multidisciplinárne učebné osnovy pre VŠ a c-VET, založené na učení sa zameranom na študenta, aktívnom učení, problémovom učení a učení sa v praxi, podporujúce aj možnosti mobility pre študentov, na tému zeleného prechodu sektora TCLF.
  • Podporovať získavanie funkčných, ako aj prierezových a ekologických vedomostí, kompetencií a zručností pre učiacich sa (študentov vysokých škôl/vlastníkov/pracovníkov/manažérov) s konečným cieľom poskytnúť im primerané odborné kompetencie na vyplnenie medzery v potrebách trhu práce, zvyšovanie a rekvalifikáciu pracovníkov/vlastníkov a zamestnancov MH SR v oblasti TCLF s cieľom prispôsobiť ich profily/podniky novým požiadavkám trhu práce smerom k ekologickej transformácii sektora TCLF.
  • Podporovať tok a spoluvytváranie poznatkov medzi vysokoškolským vzdelávaním/výskumom a odborným vzdelávaním a prípravou, verejným sektorom a podnikateľským sektorom s cieľom prispieť k inováciám v oblasti modelovania podnikov a vo vzdelávaní a odbornej príprave.
  • S cieľom čeliť uvedeným výzvam je cieľom SO5 podporovať rozvoj podporného ekosystému pre ekologickú transformáciu MSP v sektore TCLF a začínajúcich podnikov vo forme interaktívnej platformy a miestneho centra, ktoré bude založené na vytvorení miestnych sietí viacerých aktérov zahŕňajúcich všetky potenciálne zainteresované strany pre ekologické riešenia.

 

Kontaktujte nás: 

LinkedIn:

https://www.linkedin.com/company/sit-sustainability-in-tclf/ 

Facebook:

https://www.facebook.com/profile.php?id=61556562224340 

Instagram:

https://www.instagram.com/sit_sustainability_tclf/ 

Image